The Zei Lê Đức Thọ

HD Mon Holding cho ra mắt căn hộ mẫu The Zei Mỹ Đình

  • Ngày đăng:: 14/07/2019

Chủ đầu tư giới thiệu đến khách hàng 3 trong 5 loại hình căn hộ của dự án, thiết kế...