Cập nhật liên tục tiến độ thi công dự án Hà Đô Dragon City do chủ đầu tư Hà Đô triển khai. Cật nhật tiến độ bàn giao dự án

Tiến độ

Tiến độ thực tế Hà Đô Dragon City ngày 12/04/2019

  • Ngày đăng:: 12/04/2019

Để đảm bảo cho quý khách hàng có thể dễ dàng trong việc tìm hiểu Hà Đô Dragon City. Chúng...

Tiến độ dự án Hà Đô Dragon city tháng 9/2017

  • Ngày đăng:: 9/09/2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HÀ ĐÔ DRAGON CITY Tiến độ dự án Hà Đô Dragon city hiện đã xong phần...